Home » » Tỉ lệ chọi trường đại học Sài Gòn năm 2013

Tỉ lệ chọi trường đại học Sài Gòn năm 2013

Tỉ lệ chọi đại học Sài Gòn 2013: công bố chính thức tổng số hồ sơ đăng ký dự thi vào trường là 48.076 hồ sơ, tỷ lệ chọi năm nay tăng cao gấp 4 lần năm 2012.


Tỉ lệ chọi Đại học Sài Gòn 2013:

Trường đại học Sài Gòn
Mã: SGD
STT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu ĐH
Chỉ tiêu CĐ
Số người ĐKDT
Tỷ lệ chọi(theo số người ĐKDT)
1
Đại học Sài Gòn
3900
48.076
1/12.32

 

Tỷ lệ chọi 2013: Tra cứu tỉ lệ chọi đại học Sài Gòn năm 2013

Tỉ lệ chọi đại học Sài Gòn 2012

Trường đại học Sài Gòn
Mã: SGD
STT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu ĐH
Chỉ tiêu CĐ
Số người ĐKDT
T l chi(theo số người ĐKDT)
1
Đại học Sài Gòn
5300
17517
1/3.3

Dưới đây là tỉ lệ chọi trường đại học năm 2010:

Ngành
Chỉ tiêu
Hồ sơ ĐKDT
Tỷ lệ chọi
Bậc ÐH
2.300
44.267
1/19,24
- Công nghệ thông tin
200
2.689
1/13,45
- Khoa học Môi trường
100
2.874
1/28,74
- Kế toán
250
5.700
1/22,8
- Quản trị Kinh doanh
300
7.575
1/25,25
- Tài chính-Ngân hàng
300
6.065
1/20,22
- Luật
180
1.371
1/7,62
- Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch)
100
1.727
1/17,27
- Thư viện-Thông tin
100
354
1/3,54
- Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch)
150
942
1/6,28
- Âm nhạc
30
77
1/2,57
- Sư phạm Toán học
50
1.151
1/23,02
- Sư phạm Vật lý
30
548
1/18,27
- Sư phạm Hóa học
30
816
1/27,2
- Sư phạm Sinh học
30
950
1/31,67
- Sư phạm Ngữ văn
40
1.103
1/27,58
- Sư phạm Lịch sử
30
547
1/18,23
- Sư phạm Ðịa lý
30
936
1/31,2
- Giáo dục chính trị
30
105
1/3,5
- Sư phạm Tiếng Anh
30
849
1/28,3
- Sư phạm Âm nhạc
60
220
1/3,67
- Sư phạm Mỹ thuật
60
163
1/2,72
- Giáo dục Tiểu học
90
4.847
1/53,86
- Giáo dục Mầm non
50
1.488
1/29,76
- Quản lý giáo dục
30
370
1/12,33

0 nhận xét:

Đăng nhận xét